Taisyklės ir salygos

Kaimo turizmo sodyba skirta ramiam, saugiam poilsiui. Užsakovas įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su toliau išvardintomis sodybos taisyklėmis. Pasirašydamas nuomos sutartį užsakovas patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino.

ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS:
Paros nuomos laikas yra nuo 15:00 val. iki sekančios dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą į sodybą atvažiuoja svečiai. Laiku neišvykus už kiekvieną pradelstą valandą mokamas 20 eur mokestis. Galimas specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.

Rezervacijos mokestis grąžinamas tik tokiu atvėju, kai apie neatvykimą informuojama likus ne mažiau kaip 10 dienų iki registracijos datos.

Rezervacijos datos perkėlimas galimas kai informuojama likus ne mažiau nei 5 dienos iki atvykimo.

Už įsigytus dovanų kuponus pinigai negrąžinami.

Kuponas pratęsiamas vieną kartą 3 mėn. nemokamai. Sekantys mėnesiai 10 proc. kupono vertės.

SVEČIAI GALI NAUDOTIS:
1. Išsinuomotomis patalpomis ir jose esančiomis materialinėmis vertybėmis;
2. Pirtimi, kubilu už papildomą mokestį, jei nesutarta kitaip;
3. Laužaviete, kepsnine, pranešus sodybos administratoriui;
4. Svečiai gali maudytis ežere, tam skirtose maudymosi vietose;
5. Žvejoti tvenkinyje (tik išsinuomoję sodyboje patalpas ir sumokėję sodybos administratoriui už žvejybą)

SODYBOS SVEČIAI PRIVALO:
1.Rezervuojant sodybą, sumokėti 50% visos paslaugos kainos dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant ir nustatytą depozito mokestį. Depozitas bus grąžintas po sodybos (jos dalies) pridavimo. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas. Atvykus į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą. Svečiams neišbuvus pilno nuomos laiko, mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
2. Pateikti asmens tapatybės dokumentą ir pasirašyti nuomos suartį;
3. Sodybos svečiai, rezervuodami namelius, tiksliai nurodo žmonių skaičių, įskaitant ir vaikus. Nepranešus sodybos administratoriui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis. Svečių skaičius negali viršyti sutarto rezervacijos metu; Susipažinti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio ir vidaus taisyklių;

4. Užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;
5. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
6.Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
7. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
8. Dalyvauti priduodant nuomojamas patalpas ir materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui;
9. Prieš išvykstant iš sodybos, išnešti savo šiukšles į konteinerį, priduoti naudotas patalpas tvarkingas.

SODYBOJE DRAUDŽIAMA:
1. Rūkyti visose patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui), už rūkymą ne tam skirtoje vietoje, bauda – 100 EUR. (LR ATPK 185 str.1d.); Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
2. Laužyti medžius, krūmus;
3. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu, kūrenti ugnį židiniuose, šašlykinėse ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
4. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus;

5. Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
6. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
7. Deginti plastikines bei chemines medžiagas židiniuose, šašlykinėse ir laužavietėje;
8. Vaikams žaisti prie tvenkinių, juose maudytis vieniems be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros.

SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ:
1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
4. Už sodyboje muzikos ar kitokį sukeltą triukšmą po 21:00 atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugos užsakovas).

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:
1.Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
2. Rūkyti tik lauke, tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
3. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
4. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;

5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
7. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
8. Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
9. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
10. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
11. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir jo šviežumą;
12. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkas už tai neatsako;
13. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, kubile, maudantis tvenkinyje, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai;
14. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
15. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
16. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.
17.  Kilus gaisrui nedelsiant skambinti 112.

Pirties taisyklės

Jodinėjimo taisyklės